Huruf Hijaiyah dan maknanya


Assalamu'alaikum Para Santri~ taukah kamu bahwa setiap huruf hijaiyah mengandung makna, kalo belom simak ini,
Makna setiap huruf hijaiyah:
Alif   : Ismullah/tiada tuhan selainNya'
Ba   : Al  baqi/maha kekal
Ta    :Al Tawwab/maha penerima'
Tsa   : Al Tsabit/maha menetapkan
Jim    : Jalla Tsanauhu/maha tinggi'
Ha    :Al Haq/ maha besar
Kha    : Al Khair/maha tau, maha melihat
Dal    : Dayyanu yaumi al din/maha kuasa hari pembalasan
Dzal   : Dzu al jalal/pemilik keagungan
Ra    : Al Rauf/maha penyayang
Zay    : Zainul ma'budin/kebanggaan para hamba
Sin    : Al Sami al basir/maha mendengar
Syin   : Syakur/maha menerima
Shad  : Al Shadiq/maha jujur
Dhad  : Al Dharwa al nafi/yang maha menangkal bahaya
Tha    : Al Thahir/maha suci
Zha    : Al Zhahir/maha suci
A'in    : Al Aiin/maha mengetahui segala sesuatu
Ghain   : Ghiyats/maha penolong, pemberi perlindungan
Fa    : Yang menumbuhkan biji bijian dan tumbuhan
Qaf    : Yang mahakuasa atas makhluk
Lam    : Lathif/maha lembut
Mim   : Malik ad dunya wal akhirah/pemilik dunia dan akherat
Nun   : An Nur/Cahaya
Waw   : Al Wahid/maha esa
Haa   : Al Hadi/Maha pemberi petunjuk
Lam Alif : Lam tasydid dalam lafadz Allah untuk menekankan kekuasaanNya
Ya    : Yadullah Basithun lil khaqi/tangan Allah terbuka bagi makhluk.Semoga bermanfaat

ditulis ulang oleh Pak Rt
sumber Jaka Wetan

Post A Comment: